A.O.T. Methode : Een individuele behandelwijze

Algehele Ontwenning Therapie is een buitengewone techniek die in meer dan 30 jaar gegroeid en ontwikkeld is. Meer dan 25  Jaar geleden is A.O.T. (Algehele Ontwenning Therapie) naar Europa gebracht, een techniek en benaderingswijze om mensen door middel van energetisch werk via en in hun energiesystemen van ongewenste gewoontes te bevrijden en hen te helpen stoppen met het toegeven aan roken, overmatig drinken, suikerverslaving, andere verslavingen, haren trekken,en nagelbijten. Bij de voorlichting, begeleiding en nazorg wordt gebruik gemaakt van inzichten en methodieken gebaseerd op informatie vanuit gedragswetenschappen, neuropsychologie, psychologie en verslavingsonderzoek.

Wanneer iemands energiesysteem uit evenwicht is of de invloed ondervindt van een verslaving of een schadelijke gewoonte dan is dat te merken aan zijn of haar energetische, chemische, psychische en biologische constitutie. Door gebruik te maken van de AOT (Algehele Ontwenning Therapie) behandelmethode kan een behandelaar de energiecentra van de klant registreren en interpreteren. Daarna worden de energiecentra gereinigd , “ontstopt” en weer in een natuurlijk evenwicht teruggebracht waardoor het toegeven aan de verslaving kan worden stopgezet. Tijdens de behandeling zit u op een gewone stoel en ervaart u een aangename en ontspannende behandeling. U hoeft niet in de  methode  tegeloven. Het gaat er om dat ze  werkt.

Na  de behandeling bellen we u om te horen hoe het met u gaat en of ik u nog ergens (gratis) mee van dienst kan zijn.

Algehele Ontwenning Therapie is een behandelmethode bestaand  uit een belangrijk introductiegesprek en daarna het toepassen van een buitengewone techniek, die tijdens meer dan 30 jaar praktijkwerk is ontwikkeld. Gedurende de individuele behandeling zit u op een comfortabele stoel en ervaart u een aangename en ontspannende behandeling. Met deze methode worden

  • Rookontwenning (ook e-sigaret verslaving)
  • Verslaving aan zoetigheden en suiker 
  • Verslaving aan afhankelijk makende medicijnen
  • Eetstoornissen
  • Andere dwangmatige neigingen zoals haren trekken, huidpeuteren en nagels bijten
  • Vrijetijdsdrugs
  • sexverslaving
  • gokverslaving

aangepakt.

Er is eerst in de wachtkamer een voorlichtingsgesprek ( met bij voorkeur maximaal drie personen, maar  altijd één op één voor mensen die alléén willen langskomen en standaard één op één voor mensen met een alcoholprobleem, gokverslaving, sexverslaving of  drugsverslaving ) waarbij de methode en de manier van behandelen wordt toegelicht. U krijgt een aantal eenvoudige en praktische tips op het gebied van water , voeding en fitheid, en belangrijke gedragsadviezen die u na de behandeling ondersteunen om uw gewoonte succesvol en zo aangenaam mogelijk achter u te laten.Dit gesprek is een belangrijk onderdeel van de behandelmethode.Bij de voorlichting, begeleiding en nazorg wordt gebruik gemaakt van inzichten en methodieken gebaseerd op informatie vanuit gedragswetenschappen, neuropsychologie, psychologie en verslavingsonderzoek.

Wanneer iemands energiesysteem uit evenwicht is of de invloed ondervindt van een verslaving of een schadelijke gewoonte dan is dat te merken aan zijn of haar  energetische, chemische, psychische en biologische constitutie. Door bij de individuele  behandeling in de  behandelkamer gebruik te maken van de AOT (Algehele Ontwenning Therapie) behandelmethode is de behandelaar in staat om de energiecentra van de klant te registreren en te interpreteren. Daarna worden de energiecentra gereinigd ,“ontstopt”, en weer in een natuurlijk evenwicht teruggebracht, waarbij de verslavingsgewoonte wordt stopgezet. Tijdens de behandeling zit u op een stoel en ervaart u een aangename en ontspannende behandeling. De behandeling is volkomen natuurlijk, er komen geen ingrepen, geen medicijnen, geen chemicaliën, training, huiswerk, lasers, naalden of hypnose aan te pas, en ze duurt gewoonlijk ongeveer 25 minuten. We geven gedurende de 12 maanden na de behandeling kosteloos nabehandelingen,ondersteuning  en advies als u merkt en meldt dat u dat nodig heeft, ongeacht het feit of u weer bent gaan roken,drinken,snoepen (enz.) of dat het gevoel weer versterkt is. Ik vertrouw u op uw woord .

 

Hoe zit het met Smokers (dampapparaten) die de  sigaret vervangen ? Een filmpje hierover aan het eind waarvan een bekende Nederlandse longarts (Wanda de Kanter) commentaar geeft ziet U op het internet op: www.kassa.bnnvara.nl/media/377571  (na 9 minuten spreekt ze) 

Ervaringen
© 2020 A.O.T. instituut - Impressum - Site door Compleet IT