Welkom !                                                            

We zijn open voor consulten in onze praktijk en voor consulten en advies via telefoon en digitaal .

"Mijn man rookt nu al jaren niet meer na de behandeling en een groot aantal van onze kennissen zijn ook gestopt na de behandeling. Wij zijn er blij mee. Begin 2015 een flauwe satirische uitlating gezien over jullie. Ach, zolang jullie heldere adviezen en de behandeling maar werken. Dat tonen jullie aan."

Ton en Astrid Verleun, Zeewolde  ( klik voor meer referenties en verhalen op het blokje "referenties " bovenin deze webpagina)

Voor U, voor Uw  gezondheid en Uw immuunsysteem 

Barry Wentzel staat voor u klaar om u van de gewenste informatie te voorzien en voor een spoedige behandeling bij Uw verslaving of gewoonte, nachtelijk eetsyndroom (NES) , slapeloosheid of stress. Ook s'avonds en in het weekeind. Met meer dan 35 jaar praktijktraining en ervaring op het gebied van gezondheid en ontwenning en staat hij U graag bij ten behoeve van Uw gezondheid en welbevinden en voor Uw persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid.

Uw verslavingsgedrag en het afhankelijke gevoel daarbij op gebieden als roken,overmatig alcoholgebruik, medicijnverslaving of snoepen,maar ook een gewoonte als nagels bijten of haren trekken wordt snel en op een aangename en natuurlijke manier stopgezet.Een verslaving zelf raak je nooit kwijt.

Na een introductie- en informatiegesprek (dat een wezenlijk onderdeel is  van de behandelmethode en dat onder andere gaat over hoe u door uw gedrag terugval kunt voorkomen en beter kunt omgaan met lastige momenten, en daarnaast simpele voedings- en drinkadviezen) wordt met een individuele en aangename behandeling van 25 minuten uw lichamelijke en geestelijke verslavingsgewoonte stopgezet. Zonder apparaten,zonder wierook, medicijnen, naalden, laser, hypnose of huiswerk. Uw energiesysteem wordt op een natuurlijke manier gereguleerd en gereset,terwijl U ontspannen op een stoel zit. U hoeft er niet in te geloven. Het gaat er om dat het werkt. Meer hierover vindt U in de blauwe balk bovenaan deze pagina.Bij de voorlichting, begeleiding en indien gewenst (gratis) nazorg wordt gebruik gemaakt van inzichten en methodieken gebaseerd op informatie vanuit gedragswetenschappen, neuropsychologie, psychologie, verslavingswetenschappelijk onderzoek en vanuit de kennis en ervaring die de laatste 35 jaar met deze behandelmethode 11 jaar door mijzelf  en 35 jaar internationaal door anderen zijn opgedaan.

De succesvolle A.O.T. (Algehele Ontwenning Therapie, door werkgevers ook wel "Aanbevelenswaardige Ontwenning van Tijdverspilling" genoemd) methode bestaat dus al  meer dan 35 jaar, waarvan elf jaar onder deze naam in Nederland. Er zijn verschillende artsen en tandartsen die haar al jaren aanbevelen.Referenties over de behandelwijze en over de behandelaar vindt U door de blauwe balk bovenaan deze pagina aan te toetsen bij "Referenties van 60 Cliënten". ( Uw privacy wordt gewaarborgd ivm de wet AVG : Zie onze  privacyverklaring onderaan deze  pagina  en in het kopje "Uw Privacy" in de blauwe balk bovenin deze pagina. )

Het slagingspercentage ligt zeer hoog, een jaar of langer na de behandeling gemeten.

U heeft een jaar lang recht op gratis advies en ondersteuning en als u daar om vraagt gratis één of meer versterkende of nieuwe behandelingen, zonder "gedoe" .

Na de behandeling ( in de behandelpraktijk of in Uw bedrijf ) wordt U na  een paar dagen nagebeld om te vragen hoe het met u gaat en krijgt U wanneer u dat wil , kosteloos telefonische ondersteuning of maakt u als u dat wil zo spoedig mogelijk een afspraak voor een, ook kosteloos, nieuw bezoek . Alcoholgebruikers krijgen standaard drie nabehandelingen om terugval te voorkomen.(Samenwerking met een arts of kliniek is bij mensen die extreem veel alcohol drinken wat ons betreft gewenst.) Terugval kan plaatsvinden. Bij roken bijvoorbeeld als u toch weer een trekje neemt om te kijken of u daar mee weg kunt komen. Of als er ineens veel stress is en u probeert daar met toch weer gebruiken dat te verminderen.Weest u gerust.U heeft een jaar recht op gratis advies en ondersteuning en indien gewenst gratis één of meer versterkende of nieuwe behandelingen, zonder "gedoe" .Voor bedrijven zijn ook behandelingen op lokatie mogelijk.Meer informatie vindt U in één van de onderstaande tv-interviews.

 

 

TV interview, 5 mei 2011

 

 

 

RTL 4 interview  in het programma "Apotheek en Gezondheid", februari 2012.

 

 

Meisje interviewt longarts Wanda de Kanter

(met toestemming van deze arts geplaatst)

 

RTL 7 interview in het programma “Ondernemend Nederland”, 4 maart 2013.

 

 

 

“All that was great in the past was ridiculed, condemned, combated, suppressed — only to emerge all the more powerfully, all the more triumphantly from the struggle.”

 

Nikola Tesla

 

 

U wordt behandeld en geïnformeerd en begeleid door een BATC Therapeut. De brancheorganisatie BATC heet voluit geschreven : Belangenassociatie Therapeut en Consument

BATC therapeuten zijn HBO gekwalificeerd als BATC paramedisch natuurgeneeskundig therapeut met minimaal een diploma HBO medische basiskennis. Ze zijn volledig gericht op minimaal vijf natuurgerichte werkvormen.De vijf natuurgerichte principes waar BATC aangesloten therapeuten van  uitgaan zijn:


1) Energie

Energie is de bron van alle leven.Geen cel en geen orgaan in ons lichaam en ook de rest van ons energiesysteem kan zonder energie. Zonder voldoende energie van de juiste soort kunnen wij niet tot herstel komen. Het aanvullen en herstellen van de energiebalans (hoeveelheid, soort en verdeling in de organen en in de rest van je systeem) zijn van groot belang om tot genezing en herstel te komen.


2) Prikkeloverdracht

Energie moet stromen.In ons lichaam hebben wij zenuwbanen en energiesystemen die daarbij een rol spelen. Als er geen goede geleiding is ontstaan er blokkades en treedt stagnatie op. De AOT behandelingen zijn er op gericht de energiesystemen die je gezondheid bepalen te reinigen, te resetten en te reguleren. Bij verslavingen krijgen onder andere de longen,de nieren, de bijnieren en de lever hierbij extra aandachtl.
 


3) Drainage

Onze cultuur is zodanig van aard dat we ons dagelijks toxisch belasten, zowel geestelijk als lichamelijk. Negatieve gedachten en gevoelens kunnen zich omzetten in blokkades in lichaam en geest, fysiek en energetisch.

Er kunnen allerlei invloeden van zijn die een negatieve invloed op ons hebben.Bijvoorbeeld langdurige stressvolle situaties op je werk of in je relatie. Maar ook ongezond voedsel, roken, teveel drank, drugs en overmatig medicijn gebruik geven een toxische belasting.


Om de prikkeloverdracht goed te kunnen laten verlopen moet het lichaam zich regelmatig ontdoen van overbodige geestelijke en lichamelijke ballast. Dat is belangrijk voor de genezing en ook voor het onderhoud van je gezondheid en welzijn. Energetische  reiniging maakt deel uit van al onze  behandelingen.


4) Voeding

Om gezond te blijven,is alleen stoffelijk voedsel niet voldoende. Het lichaam heeft uiteraard voldoende voedingsstoffen, water, mineralen en vitamines nodig om gezond en goed te functioneren. Daar wordt bij de introductieronde  en bij de begeleiding belangrijke informatie over meegegeven. De mentale  en emotionele (niet fysieke) voeding die je binnen krijgt door dingen te doen en aan dingen te denken waar je een goed gevoel en energie van krijgt is ook van groot belang.
 


5) Psyche en het (on)bewuste ziekmakende gedragspatroon

Vastzittende gedachtenpatronen kunnen een negatieve invloed hebben op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om er inzicht in te krijgen kan de begeleiding en informatie die deel uitmaakt van de AOT aanpak uitkomst bieden. U krijgt  inzichten, voorbeelden en adviezen mee om terugval in de toekomst te leren vermijden.

                                                                                                             

Word niet-roker en spaar daardoor

Met de A.O.T. methode bespaart je na succesvol stoppen met roken of  te veel alcohol tot duizenden euro’s per jaar. We helpen je  om je gezondheid en financiële situatie te verbeteren.

 

 

 

Het AOT Instituut was in Utrecht in 2013 in de Jaarbeurs onder meer te vinden tijdens het ladies event "What Women Want" en presenteerde zich een aantal keren op de Nationale  Gezondheidsbeurs  

 

Sponsort U met ons  mee voor deze goede doelen?

               

 

Privacyverklaring

AOT Instituut AOT Instituut, gevestigd aan Raadhuisstraat 17a 3603AT Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.aotinstituut.nl Raadhuisstraat 17a 3603AT Maarssen 0346-760020

Persoonsgegevens die wij verwerken

AOT Instituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AOT Instituut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aotinstituut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AOT Instituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- AOT Instituut verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AOT Instituut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AOT Instituut) tussen zit. AOT Instituut gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

10 jaar

 

AOT Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

 

AOT Instituut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AOT Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AOT Instituut gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AOT Instituut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aotinstituut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AOT Instituut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AOT Instituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aotinstituut.nl

Ervaringen
Pers
Het in deze persberichten genoemde slagingspercentage is niet actueel meer.

Behandelwijze voor mijn patiënten

Dr. Bert Simpson, arts/psychiater en daarvoor van 2004 tot begin 2012 directeur van een groot psychiatrisch ziekenhuis , Lakeshore Mental Health Institute Knoxville, U.S.A. : " Ik ben er zo van onder de indruk dat ik zelf in het Weiss Institut in Duitsland de opleiding heb gedaan om de behandelwijze voor mijn eigen patiënten te gebruiken om ze te helpen bij het stoppen met roken.Ik beveel de behandelwijze van harte aan voor hen die er naar uitzien hun gezondheid te bevorderen."
(zie: farragutbewell.com)


Informatiegesprek bij geïnteresseerden thuis


Pitch bij BNR Business Nieuws Radio

© 2024 A.O.T. instituut - Impressum - Site door Compleet IT