Impressum

"Zorgvuldigheid vraagt om zorgvuldigheid."
 

 

 • Juridische aanwijzingen:
  • De eigenaar en behandelaar checkt en actualiseert de inhoud van deze website voortdurend. Desondanks kunnen de data in de loop van de tijd veranderd zijn. Daarom kan er geen aanspraak worden gemaakt of garantie worden gegeven voor de actualiteit, correctheid en volledigheid van de aangeboden .
   informatie. Dit geldt ook voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte internetpagina’s zijn uitsluitend de eigenaren daarvan verantwoordelijk. Daarom houdt de eigenaar zich het recht voor op ieder moment aanvullingen of veranderingen van de gegeven informatie aan te brengen.

 

 • Beelden:
  • Foto’s en plaatjes: al op aot-institut.eu getoonde plaatjes, foto’s, logo`s en de foto in de ‘header’ zijn eigendom van de behandelaar en mogen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar niet worden gebruikt of openbaar gemaakt.
  • © Istockphoto, Home, Team, Wetenschap, Roken, A.O.T-methode, Bio-energie, Therapie, Voordelen, Garantie, Onderneming, Pers, CO Check, Water, Voeding
  • © pixelio: Zucker, Faq, Impressum
  • © photocase: Einführung
  • © icons: DryIcons.com

 

 • Databescherming:
  • De onder Impressum openbaar gemaakte contactdata zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, mag u niet voor het verzenden van ongewenste informatie (spam-mails) gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om verzenders van spam-mails gerechtelijk te vervolgen.

 

 • Google Analytics
  • „Deze website gebruikt Google Analytics, de webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstdata, die in uw computer worden vastgelegd en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. Door de cookie verschafte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar vastgelegd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website op waarde te schatten, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitegebruikers samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te verlenen. Ook wordt aan Google deze informatie net als aan derden overgedragen, voor zover rechtmatig wettelijk voorgeschreven of in zoverre derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres met andere data van Google in verbinding brengen. U kunt de installaties van cookies door een instelling van uw browser software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet de gezamenlijke functies van deze website in hun geheel kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verkregen data door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven benoemde doel .“
Ervaringen
© 2024 A.O.T. instituut - Impressum - Site door Compleet IT